Press kit

Perskit (Nederlands)

Wie zijn wij?

Telraam is een pionier in het genereren van multimodale verkeersgegevens door middel van burgerwetenschap met behulp van AI-gestuurde apparaten om lokale mobiliteitscampagnes te ondersteunen en kansen te creëren voor burgerbetrokkenheid.

Telraam is de handelsnaam van Rear Window BV, een startup gevestigd in Leuven (België), en is een spin-off van Transport Mobility Leuven (TML) en Mobiel 21.

Onze missie

Telraam stelt burgers in staat om lokaal mobiliteitsbeleid te sturen.

Onze missie bij Telraam is om burgers te helpen een drijvende kracht te worden in gesprekken en debatten over stedelijk mobiliteitsbeleid dat hun buurt rechtstreeks beïnvloedt door gebruik te maken van hun lokale kennis en locaties. Telraam biedt betaalbare en duurzame tools en dataoplossingen om burgers en hun lokale overheden via lokale netwerken met elkaar te verbinden en de verschuiving naar een meer mensgerichte, multimodale verkeerscultuur te vergemakkelijken.

Telraam in cijfers

 • 2000+ apparaten momenteel actief

 • 19+ landen met bestaande Telraam implementaties

 • 409 miljoen auto's geteld in de laatste 5 maanden in het netwerk

Netwerken

Enkele lopende Telraam implementaties:

 • Provincie Utrecht, NL - 300 apparaten

 • Brussel, BE - 200 apparaten

 • Luik, BE - 340 apparaten

 • Berlijn, DE - 100 apparaten

 • San Francisco, VS - 50 apparaten

Ons product

Telraam is een door burgers aangedreven oplossing voor het verzamelen van multimodale verkeersgegevens met een speciaal gebouwd, betaalbaar en gebruiksvriendelijk apparaat - de Telraam S2.

De Telraam-sensor houdt continu een straat in de gaten vanuit het raam van een burger en levert gegevens over verschillende vervoerswijzen, waaronder gemotoriseerde voertuigen, fietsers en voetgangers.

Telraam netwerken creëren ook de mogelijkheid voor een dialoog tussen verkeersplanners, lokale autoriteiten en hun meest betrokken gemeenschappen: de burgers die wonen in - en gebruik maken van - deze straten. Dit is mogelijk voor het tellen van verkeer op een open en toegankelijke manier, namelijk in de vorm van een citizen science project.

De Telraam S2 is ons nieuwste apparaat. Het telt en classificeert weggebruikers en levert anonieme, geaggregeerde gegevens op per verkeersmodus en per richting met een tijdsinterval van 15 minuten. Daarnaast leidt het een geschatte snelheidsverdeling (en de V85-snelheid) voor auto's af.

Telraam S2 maakt gebruik van speciaal getrainde AI en een eigen tracking-algoritme om weggebruikers te detecteren, classificeren en tellen met hoge precisie in een breed scala van typische straatomgevingen. Burgers plaatsen een Telraam-sensor voor hun raam en de verzamelde gegevens kunnen als open data worden gedeeld met lokale overheden en beleidsmakers.

Telraam-apparaten kunnen door individuele burgers in hun straat worden geïnstalleerd, of door lokale actiegroepen en overheden die burgernetwerken financieren om lokale verkeersgegevens te verzamelen.

Awards

 • 2020

  API van het jaar (Vlaamse overheid)

 • 2022

  Nominatie beste start-up LIA's - Leuven Innovation Awards Nominatie Cleantech Hero Mobility

 • 2023

 • Winnaar - Velo-City (Leipzig); 1e prijs,

  Clean Pedal Pitch voor marktrijpe oplossingen

Contact

Website: telraam.net

Twitter: @TelraamTelraam

LinkedIn: Telraam

Adres: Diestsesteenweg 71, 3010 Leuven - België

Mensen

Kris Vanherle - CEO & Mede-oprichter kris.vanherle@telraam.net

Dave Driesmans - Mede-oprichter dave.driesmans@telraam.net

Wouter Florizoone - Manager Bedrijfsontwikkeling wouter.florizoone@telraam.net

Robert McIntosh - Community Succes Manager robert.mcintosh@telraam.net

Laurens Vander Kuylen - Project & Account Manager laurens.vanderkuylen@telraam.net

Download deze informatie in PDF (enkel in het Engels beschikbaar)